سلام چند عکس از طبیعت که خودم با گوشیم گرفتم. البته فقط مخصوص صفحه نمایش گوشیه(۲۴۰در۴۰۰‍‍‍‍‍‍‍پیکسل) چون خیلی کیفیت نداره. به هر حال امیدوارم استفاده کنید: