شبکه فرهنگی لیان در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به دو زبان فارسی و انگلیسی به ارائه محتوای مذهبی،دینی،اعتقادی و اخلاقی می پردازد.

کانال بخش فارسی:


کانال بخش انگلیسی:

https://telegram.me/lianchannel_en

منتظر حضور سبز شما هستیم