هر روز به یک بهانه مردم را از هم جدا می‌کنند؛ هر روز با یک توطئه بین صفوف ملت تفرقه می‌اندازند. در دانشگاه‌ها می‌روند و با بهانه‌های غیر انسانیِ به صورتْ انسانی، آنها را تجهیز می‌کنند تا بر خلاف نهضت ما راهپیمایی کنند. اینها نظر سوء دارند در این مسائل، حسن نظر ندارند با اسلام، موافق نیستند با علمای اسلام، موافق نیستند با کشاورزها، موافق نیستند با کارگرها، موافق نیستند با ملت ما به هیچ وجه موافق نیستند؛ و لهذا هر چه جهات اصلاحی است می‌خواهند نگذارند انجام بگیرد. می‌خواهند نگذارند برای این ملت رفاه حاصل بشود، می‌خواهند نگذارند مملکت آرامش پیدا بکند تا اینکه دولت بتواند کارهای خودش را- کارهای اصلاحی خودش را- انجام دهد. می‌خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند، می‌خواهند ما را همیشه جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از امریکا بیاید، می‌خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا اینکه کیْد آنها را خنثی کند، می‌خواهند نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، می‌خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود. اینها کیْدهایی است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران مشغول توطئه‌اند.
۳۱ فروردین ۱۳۵۸

بیشتر بخوانید: http://imam.ir/tags/index/favorites#t417f2445