تبلیغات
شبکه ی لیان - دانلود مقامات قرآنی از اساتید مختلف

شبکه ی لیان

اعتقادی، فرهنگی، مذهبی، دشمن شناسی و سایبری
     
       
           

دانلود مقامات قرآنی از اساتید مختلف

       
     

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سلام


از آن جا که برای یادگیری بهتر مقامات، گوش دادن به نمونه قرائت ها کار شایسته ای است، تلاش داریم در این جا، قرائت هایی از اساتید مختلف را در این صفحه جمع آوری کنیم تا شما عزیزان استفاده ببرید.
لطفا ما را با نظرات خود راهنمایی کنید.

رایانامه: lianchannel@gmail.com

تذکر: این پرونده ها فقط در نوع ترتیل خوانی می باشند.
مقامات اصلی

مقام بیات

استاد محمدصدیق منشاوی - سوره بقره آیه 253 تا 257 - صفحه 42 و 43 (پیوند غیر مستقیم) 
استاد محمدصدیق منشاوی - صفحه 77 سوره نساء (پیوند غیر مستقیم)
استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)مقام سه گاه

استاد محمدصدیق منشاوی - صفحه 140 سوره انعام (پیوند غیر مستقیم)
استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)
استاد عبد الله محبوبی - صفحه 428
(پیوند غیر مستقیم)
استاد عبد الله محبوبی - صفحه 483 (پیوند غیر مستقیم)مقام رست

استاد محمدصدیق منشاوی - سوره بقره آیة 11 تا 16 (پیوند غیر مستقیم)
استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)
مقام حجاز

استاد محمدصدیق منشاوی - سوره حدید آیه 27 (پیوند غیر مستقیم)
استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)مقام نهاوند

استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)مقام صبا

استاد محمدصدیق منشاوی - سوره طه - آیه 70 تا 82 (پیوند غیر مستقیم)
استاد محمدصدیق منشاوی - سوره اسراء 41 تا 51 (پیوند غیر مستقیم)
استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)مقام چهارگاه

استاد محمدحسین سبزعلی - صفحه 411 (پیوند مستقیم)عکس اساتید:

استاد سبزعلی:مقامات فرعی

* تلاوت های استاد سبزعلی از سایت تنغیم به نشانی زیر دریافت شده است:

http://tanghim.ir/index.php/65-amoozesh/magamat/84-sabali

* تلاوت های استاد منشاوی از پایگاه قرآنی طه به نشانی زیر دریافت شده است:

http://tahaquran.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85/